quinta-feira, 13 de setembro de 2007

Pedro de Lara

Pedro de Lara paquerando a Xuxa, no show de calouros.

Adeus, Pedro.